Hvordan funker kupping?

Det finnes mange boligeiere som hadde vært villige til å selge, dersom de fikk riktig pris. Og mange på boligjakt ville betalt den prisen for å kjøpe boligen med en gang.

Homies tilrettelegger for kupping av boliger, før de offisielt legges ut for salg. Større utvalg for kjøper, mindre kostnader for selger.

Da får du en ukentlig mail med nye kuppbare boliger

Slik fungerer kupping på Homies ↓

Oppdag drømmeboligen

Sjekk boligene som ligger på Homies, eller meld deg opp på nyhetsbrevet og bli varslet om nye kuppbare boliger.

Be om privatvisning

Er du interessert i en bolig kan du be eieren om en privatvisning, enten digital eller fysisk.

Send bud med forbehold

Ønsker du å kuppe boligen kan du legge inn et bud med forbehold om at det ikke avdekkes store avvik i tilstandsrapport eller salgsoppgave.

Boligdokumentasjon innhentes

Tilstandsrapport og salgsoppgave skaffes av boligeier. Tar typisk 1 uke.

Bekreft eller trekk budet

Sjekk boligdokumentasjonen. Ser det bra ut og du bekrefter budet er det bindende og dere får hjelp fra en knippe dyktige eiendomsjurister til å fullføre kjøp og oppgjør.

Gratis, uforpliktende og veldig enkelt!

Homies - Tryhomies.no - Brand image - Logo

Dette lurer andre på ↓

Hvordan skiller kupping seg fra vanlig salg?

Kuppbare boliger er boliger som ikke offisielt har blitt lagt ut for salg, men der eieren er åpen for å selge dersom de får riktig pris.

Du har da mulighet til å kuppe boligen før den legges ut på Finn. Slik kan du unngå budrunde og sikre boligen lenge før den var planlagt solgt.

Ettersom boligene ikke offisielt er til salgs betyr det at de som regel ikke har skaffet fullstendig salgsoppgave eller tilstandsrapport. Denne dokumentasjonen skaffes først etter noen har vist tilstrekkelig interesse for boligen.

Hva regnes som et stort avvik?

Avvik som samlet overstiger 100 000 kr, enten i ekstra kostnader eller reduksjon av boligverdi.

Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:


  • TG3 & TG2 avvik i tilstandsrapporten

  • Manglende brukstillatelse o.l.

  • Høyere fellesgjeld eller felleskostnader enn forespeilet (inkl. planlagte endringer)

  • Arealavvik fra det som ble oppgitt som er større enn 2% og minst 1 kvm.

  • Planer for bygning eller nærområde som kan påvirke boligens verdi.

  • Avvik mellom egenerklæring og tilstandsrapport.

Hva er fordelen med å kuppe?

Kupper du en bolig slipper du budrunde, og kan sikre deg boligen lenge før den ellers ville blitt lagt ut for salg.

I tillegg slipper boligeier rundt 100 000 kr i salgskostnader, så budet ditt oppleves som mer attraktivt enn om du forsøker å kuppe, eller kjøpe, en bolig som allerede ligger på Finn og har påtatt seg disse kostnadene.

Hva er ulempen med å kuppe?

All dokumentasjon er ikke på plass når du først ser på boligen. Du kan derfor ikke kjøpe direkte, men må gi et bud med forbehold, for deretter å bekrefte eller avkrefte budet når tilstandsrapport & salgsoppgave er på plass.

Du må også regne med å betale en liten premium for å sikre boligen uten budrunde.

Hva er bud med forbehold?

Mangler tilstandsrapport eller salgsoppgave kan du gi bud med forbehold om at det ikke avdekkes store avvik. Da kan dere blir enig om ca kjøpesum og overtakelse, før boligeier må skaffe ytterligere boligdokumentasjon. Denne dokumentasjonen er dyr, så man vil helst ikke skaffe dette før man har funnet potensielle kjøpere til boligen.

Budet tar forbehold om eventuelle avvik som avdekkes gjennom tilstandsrapport og innhenting av lovpålagt informasjon. F.eks. skulle boligen mangle ferdigattest, eller viser det seg at det er fuktskader på badet kan kjøper trekke seg eller reforhandle budet.

Her finner du eksempel på bud med forbehold. Avtalen kan tilpasses spesifikke behov.

Trekker kjøper seg uten store avvik er avdekket må de dekke 2500 kr av dokumentasjons-kostnadene (koster typisk mer enn 10 000 kr).

Nyttige artikler

Gratis, uforpliktende og veldig enkelt!