Avtalevilkar

Åpen for bud

En tjeneste levert av The Homies AS

Avtalevilkårene i korte trekk (TL;DR)

“Åpen for bud” har som formål å senke terskelen, tidspresset og kostnadene ved å selge boligen din.

Vi gjør dette ved å tilby en markedsplass, samt digitale verktøy, som hjelper deg vise frem og selge bolig uten bruk av eiendomsmegler. Vi samarbeider med profesjonelle tredjeparter som tilbyr tjenester for å trygge salgsprosessen, inkludert oppgjørsfirma og autoriserte takstpersoner.

The Homies AS er ikke en eiendomsmegler og er ikke ansvarlig for innholdet i boligprofilen eller annet materiell du benytter til markedsføring av boligen din.

Du kan opprette og publisere boligprofil på Homies gratis uten at du inngår avtale med oss. Avtalen inngås først når du aktiverer Åpen for bud, tjenesten som lar folk booke visning eller gi bud på boligen din.

For bruk av tjenesten godtar du våre generelle brukervilkår og personvernregler, samt avtalevilkårene beskrevet i dette dokumentet.

Avtalevilkår

Eventuell avtale om kjøp og salg av bolig inngås mellom kjøper og selger.

Det er ditt ansvar som selger å sikre at kjøper får nødvendig og korrekt informasjon om boligen/eiendommen i samsvar med opplysningsplikten og avhendingsloven.

Merk at det ikke lenger er lov å selge boliger “som den er”, og du som selger kan holdes ansvarlig for ikke-dokumenterte feil og mangler som samlet overstiger 10 000 kr 5 år etter salg av boligen.

Vi tilbyr en intensjonsavtale (bud med forbehold) til bruk før all boligdokumentasjon er på plass. Vi anbefaler at denne brukes når det ikke foreligger gyldig tilstandsrapport og full salgsoppgave. Denne kan brukes til å bli enige om antatt salgssum før man bestiller tilstandsrapport og annen boliginfo. Slik unngår du å bruke penger på tilstandsrapport o.l. før det er nødvendig.

The Homies AS er ikke del av avtaleforholdet mellom kjøper og selger, verken som megler eller mellommann. Krav mellom kjøper og selger som følge av boligsalg gjennom markedsplassen vår må rettes mellom disse, og ikke til Homies.

The Homies er heller ikke part i avtaler med bygningssakkyndige, forsikringsselskap, oppgjørsfirma e.l. Vi forenkler og tilrettelegger for kjøp av disse tjenestene, men alle spørsmål, klager og henvendelser knyttet til disse tjenestene må rettes til leverandøren av tjenesten.

Pris på tjenesten

Tjenesten fra Homies inkluderer
- Digitale verktøy for å opprette boligprofil
- Markedsplass for publisering av boligprofil
- Interessentlister som kan kontaktes Intensjonsavtaler, - kontrakter osv.
- Digital booking for visninger
Tjenester fra andre leverandører

- Oppgjør & boligselgerforsikring
- Tilstandsrapport, e-takst o.l.
- Eiendomsinformasjon Fotograf/video/styling
- Markedsføringspakker

Homies tar ikke en prosent provisjon for salg av boliger. Vi tar et fast plattformhonorar dersom boligen blir solgt, for bruk av tjenesten. Du finner informasjon om oppdaterte priser, og når ulike kostnader oppstår gjennom salgsprosessen på prissiden vår.

Oppgjørstjenesten

The Homies AS gjennomfører ikke oppgjøret. Oppgjør, inkl. endelig kjøpskontrakt, overskjøting og tinglysning gjennomføres av Weboppgjør AS, dersom du velger vår samarbeidspartner. Du kan velge en annen leverandør om du ønsker.

Avtale om oppgjørstjeneste inngås direkte med oppgjørsselskapet. Weboppgjør AS er underlagt konsesjon og eiendomsmeglingslovens regler i forbindelse med oppgjørsoppdraget.

Boligselgerforsikring

Vi anbefaler at kunder som selger sin bolig gjennom Homies, og som møter vilkårene for boligselgerforsikring, benytter dette. Dette krever gyldig tilstandsrapport og egenerklæring, samt at man møter øvrige vilkår.

Angrerett

HDu har ikke angrerett på kjøp av tilstandsrapport, foto/video eller dokumentasjon til boligen/eiendommen din (dette er individualiserte varer).

Kundestøtte

Vår kundeservice kan nås gjennom e-post og pleier å være tilgjengelig 6 dager i uken (søndag - fredag), men dette kan påvirkes av sykdom eller ferieavvikling. Nyttig informasjon for gjennomføring av boligsalg er tilgjengelig på nettsidene våre.

For deg i borettslag.

Gebyrer ved salg i borettslag
Ved salg av borettslagsleilighet følger det av borettslagsloven § 4-6 at eierskiftegebyret skal betales av selger. Opplysninger om eierskiftegebyret kommer i brevet fra forretningsfører.

Gebyr for avklaring av forkjøpsrett ved salg av borettslagsleiligheter er ikke inkludert i Homies sine priser. Gebyret kan betales av selger eller av kjøper. Dersom gebyret skal betales av kjøper må det fremkomme i boligprofilen, salgsoppgave eller annen skriftlig dokumentasjon til kjøper før bindende avtale inngås.

Oppsigelse av avtalen med Homies

Du står fritt til å si opp avtalen når som helst før du har akseptert en intensjonsavtale (akseptert et bud med forbehold) eller et ordinært bud gjennom Homies.

Dersom du har akseptert en intensjonsavtale og gjennomfører boligsalget med vedkommende vil du faktureres et plattformhonorar for bruk av tjenesten.

Selger du til en kjøper som fant boligen utenom Homies, betaler du ingenting for bruk av Homies.

Ønsker du å si opp, send beskjed til oss på mail til hei@tryhomies.no.

Eventuell tilstandsrapport, boligbilder og eiendomsinformasjon kan fritt brukes videre.

Brukerkonto

Ved bruk av tjenesten må du passe på innloggingsinformasjonen din og sikre at ingen andre får tilgang til den. Vi lagrer informasjon om boligsalget (interessenter, avtaler, kontrakter osv.) så lenge du har en brukerprofil på Homies (se øvrige brukervilkår).

Informasjon om boligen (bilder, rapporter, eiendomsdata osv.) lagres på Homies selv etter at du har avsluttet brukerforholdet, men du kan kontakte oss og be om å få dette fjernet.

Du er selv ansvarlig for å lagre og sikre dokumentasjon i forbindelse med boligsalget. Vi gir ingen garanti for at informasjon om boligkjøp vil bli lagret over tid.

Ved å benytte tjenesten aksepterer du å motta nødvendig kommunikasjon fra Homies knyttet til interessenter, booking av visning, varsel om bud/intensjonsavtaler o.l. Ønsker du å tilpasse kommunikasjonen fra oss, send en mail til hei@tryhomies.no.

Mangler ved tjenesten

Vi kan ikke garantere at tjenesten alltid vil være tilgjengelig og det kan oppstå feil. The Homies AS er ikke ansvarlig for skader eller økonomisk tap som oppstår når tjenesten er nede eller har tekniske feil.

Du som selger er selv ansvarlig for at informasjon om boligen/eiendommen, inkludert informasjon innhentet av Homies, er riktig.

Ansvar ved bruk av tjenesten

The Homies AS er ikke ansvarlig for økonomisk tap, skade, feil, mangler eller krav om erstatning o.l. ved bruk av Åpen for bud, eller som følge av feil eller mangler ved tjenesten forøvrig.

The Homies AS er ikke ansvarlige for eventuelle tap som følge av salg gjennom The Homies AS. Vi er et digitalt verktøy, og en digital markedsplass, som tilrettelegger for enklere kjøp og salg mellom private aktører. Krav knyttet til kjøp eller salg må rettes til kjøper eller selger, eller deres respektive forsikringsselskap, ikke til The Homies AS.

The Homies AS garanterer dessverre ikke at du får solgt ved å bruke Åpen for bud. Men til gjengjeld betaler du ingenting til oss med mindre du får solgt.

Intensjonsavtale (bud med forbehold)

Dersom du og kjøper inngår intensjonsavtalen til Homies har budet forbehold som presiserer at det ikke er bindende. Begge parter kan velge å trekke seg fra budet, eller reforhandle budet (inkl. pris, overtakelsestidspunkt samt andre forbehold).

I visse tilfeller godkjenner kjøper at de dekker deler av kostnadene til tilstandsrapport dersom de trekker seg fra budet, uten at det foreligger vesentlige mangler.

Vesentlige mangler inkluderer, men er ikke begrenset til:
-Avvik i tilstandsrapport som samlet overstiger 100 000 kr
-Manglende brukstillatelse/ferdigstillelsesattest e.l.
-Planer i sameiet/borettslaget/kommunen som kan påvirke boligverdien

Dersom selger trekker seg fra budet, skal selger dekke alle kostnadene knyttet til innhenting av tilstandsrapport og annen boligdokumentasjon.

Bud (uten forbehold)

Bud (uten forbehold som presiserer noe annet) er bindende. Når du har akseptert et bud, er handelen inngått. Da kan du ikke angre eller reforhandle.

Du kan akseptere eller forkaste et hvilket som helst bud uavhengig av budets størrelse eller innhold. Men du må akseptere budet innen akseptfristen. Ved utløp av akseptfristen er budgiver ikke lenger bundet til sitt bud.

Generelt

Denne avtalen reguleres av norsk lov, med Oslo tingrett som verneting.

Kudos til deg som har kommet helt gjennom avtalevilkårene (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Har du spørsmål eller ting du ønsker å avklare ta kontakt med oss via hei@tryhomies.no